KORTLÆGNING AF CIRKULARITET

Ekstern og uvildig kortlægning af cirkularitet for emballageprodukter, som tager udgangspunkt i materialesammensætningen og mulighederne for genanvendelse, for den konkrete emballage. Kortlægningen foregår i overensstemmelse med det kommende producentansvar.

KONKRET SORTERINGS-VEJLEDNING

Formidling omkring korrekt sortering af konkrete emballageprodukter, i overensstemmelse med de kommunale affaldshåndteringskanaler, som understøtter øget kvalitet af udsorteret affald fra husholdninger og øget kvalitet af genanvendte materialer

Vores arbejde omhandler som udgangspunkt alle slags emballage, der forhandles i de danske detailshandler, illustreret via de nedenstående piktogrammer (udarbejdet af Dansk Affaldsforening).