Vi skaber data og bygger bro!

ReCykla er en digital rådgivnings virksomhed som siden 2017 har
indgående viden om emballage, genanvendelse og affaldshåndtering.
ReCykla har en vision om at transformere den måde, vi ser på affald
og emballage, for at fremme den cirkulære omstilling og skabe mere
bæredygtige miljø.

Kontakt os for yderligere information.