Vi tilbyder

Vi beregner afgift og scorer genanvendelighed

Vores web-platform scorer genanvendeligheden af din emballage på basis af Europas aktuelle affaldsmuligheder, og beregner den afgift, som forventes pålagt efter gældende lovgivning.

Vi leverer forslag til øget cirkularitet og reduceret afgift

Med udgangspunkt i dine emballagedata generer vores web-platform forslag til forbedringer, som øger din emballages cirkularitet og herved reducerer den afgift, du kan forventes pålagt. På denne måde ligger vores værktøj i smørhullet mellem miljø- og økonomioptimering.

Vi tracker dine forbedringer

Vores web-platform fastslår genanvendeligheden af jeres emballage via vores cirkularitetsscore, så I kan følge jeres forbedringer løbende til brug for miljøregnskab, ESG mv. Cirkularitetsscoren opdateres løbende så den følger med udviklingen indenfor materialer og genanvendelse.

Vi bygger broNetværk til kollektiv ordninger / DPA / GS1 / revisorer og andre samarbejdspartnere

Med vores viden og webplatform bygger vi bro til landets største kollektivordninger, revisorer, banker, GS1, samt andre samarbejdspartnere for at lette datahåndtering og indberetning til miljøregnskab, DPA, kreditvurdering etc.

Vi skaber detaljeret emballagedata

Gennem billedgenkendelse og et indgående kendskab til emballage skaber vi detaljerede data på et dokumenteret grundlag. Disse data samles i vores webplatform og kan herigennem anvendes til analyse og optimering af jeres emballagevalg, samt indberetning til kollektiv ordninger mv.

Alt dette tilbyder vi igennem vores web-platform